Muista Kotitalousvähennys remontin yhteydessä!

Kotitalousvähennyksen voi saada asunnon kunnossapito ja perusparannustöistä eli esimerkiksi asunnon remontoinnista. Yritykseltä ostetusta palvelusta saa kotitalousvähennystä 50 % arvonlisäverollisesta työn osuudesta (vuonna 2018).

Kotitalousvähennyksen määrä on enimmillään 2400 € henkilöä kohden eli avio- tai avopuolisot voivat saada vähennystä yhteisen kotinsa remontointiin yhteensä 4800 €.

Esimerkki keittiöremontti

Remontti maksaa yhteensä 3 000 euroa, josta 1 000 euroa menee tarvikkeisiin ja 2000 euroa työhön. Tästä 2000 € työn osuudesta kotitalousvähennystä saa 100 euron omavastuu osuuden jälkeen 900 euroa ((2000 € x 0,50)-100 € = 900 €) eli 3 000 € remontti tulee maksamaan vähennyksen jälkeen 2 100 €.

Esimerkki kattoremontti

Kattoremontin tarvikkeet maksaa 2000 euroa ja työ maksaa 10 000 euroa. Eli yhteensä 12 000 €. Taloudessa asuu avopari, joista kumpikin saa kotitalousvähennystä. Tällöin 12 000 € remontin hinnaksi vähennyksen jälkeen tulee 7 200 €         (12 000 – ((10 000 € * 0,5) – 200 €) = 7200 €)

Kuinka vähennyksen saa

Kotitalousvähennystä täytyy itse hakea verottajalta. Vähennyksen saa vasta jälkikäteen eli lasku rakentajalle täytyy kuitenkin maksaa koko summasta. Kotitalousvähennys vähennetään ensisijaisesti ansio- ja pääomatulojen verosta.

Kotitalousvähennys on kalenterivuosikohtainen. Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona olet maksanut yrityksen laskun. Jos remontti ajoittuu vuodenvaihteeseen, voit hyödyntää kotitalousvähennystä kahtena eri verovuotena maksettujen laskujen mukaan.

Kotitalousvähennyksen saamisen ehtona on että yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Asian voi tarkistaa Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä. Rakennusliike Harju-Heikkilä Oy kuuluu ennakkoperintärekisteriin.

Mihin kotitalous vähennystä saa – mihin ei

Kotitalousvähennystä saa sekä vakituisen että vapaa-ajan asunnon perusparannus ja kunnossapitotöihin. Sijoitusasunnon kunnostustöihin sen sijaan ei saa kotitalousvähennystä. Myöskään uudisrakentamisesta ei saa kotitalousvähennystä. Uudisrakentamiseksi katsotaan myös asunnon laajennus ja kylmän tilan muuttaminen lämpimäksi tilaksi sekä sisätilojen täydellinen uusiminen.

Kotitalousvähennystä ei voi saada yritys, yhdistys tai asunto-osakeyhtiö eikä myöskään yksityinen elinkeinon harjoittaja elinkeinotoiminnassa käytettävän rakennuksen korjaamiseen mukaan lukien maatalousrakennukset. Maatalouden harjoittaja voi kuitenkin saada vähennystä asuinrakennukseensa kohdistuvasta korjaustyöstä.

 

Lisätietoa kotitalousvähennyksestä:

https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys

https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys/Kotitalousvahennys_remonttikuluista(32149)